Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn thông Nghệ An
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 2B, đường Trường Thi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0388686688
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)