Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Ấp hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại 07813864920
Fax 07813864920
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)