Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA công trình XDCB huyện Phước Long
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Ấp Hành Chính thị trấn Phước Long huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại 07813864925
Fax 07813864925
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)