Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THĂNG LONG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ A46 Hùng Vương, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623829272
Fax 0623835598
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)