Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Sữa chữa, nâng cấp cụm hồ chứa nước Thạch An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Trụ sở Công ty THNN một thành viên Thủy nông Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0263954886
Fax 0263954886
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)