Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên, Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lô F6 Khu công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại 0313741488
Fax 0313741489
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)