Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 04, đường Tạ An Khương, phường 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại 07803817394
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)