Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Quy Nhơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 93 đường Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại (056)3824071
Fax (056)3824071
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)