Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Huyện ủy Mộc Hóa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Điện thoại 0723841221
Fax 0723842760
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)