Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tầng 7 Nhà D, Khu hợp khối hành chính chính trị tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02133791558
Fax 02133791559
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)