Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công an tỉnh Trà Vinh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 2, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 0693729310
Fax 0693729293
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)