Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý điều hành dự án công trình giao thông
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 120 - Đường Quang Trung - Phường 5 - TP. Cà Mau
Điện thoại (0780)3835410
Fax (0780)3831146
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)