Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Nhà máy A31
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Trần Phú ,Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Điện thoại 02433714147
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)