Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CTY TNHH TIN HỌC D.V.L
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 08 LƯƠNG THẾ VINH, P8, TP.TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
Điện thoại (057)2240708
Fax (057)3836202
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)