Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 26 Lý Thái Tổ, phường Đại phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02223810070
Fax 02223822520
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)