Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Công nghệ thông tin
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 113 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại 02439439062
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)