Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu VĂN PHÒNG TỈNH ỦY VĨNH LONG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 166/3B, Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 02703826531
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)