Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh BÌnh
Điện thoại 02293723278
Fax 02293725203
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)