Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 02383904233
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)