Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Thống kê tỉnh kiên Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 647A Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại 02973811389
Fax 02973811391
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)