Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 0914112084
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)