Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tầng 3, Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành), phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại 0214827397
Fax 0214827397
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)