Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 28, Khu 5, Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373630006
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)