Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL các dự án đầu tư XDCB thị xã Ayun Pa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 66 Nguyễn Huệ, Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593852756
Fax 0593652287
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)