Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đầm Dơi
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi
Điện thoại 02906573242
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)