Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường THPT Thanh Miện
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Điện thoại 0220
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)