Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận.
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường 17/4 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623951690
Fax 0623951198
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)