Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Lý Học
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Điện thoại 02253884139
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)