Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 18, Tòa nhà Keangnam tháp 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Quận Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại 0438315108
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)