Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 290/16 ấp Hưng Quới, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 02703896115
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)