Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Âu Lạc
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943746999
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)