Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đức Hinh 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 02053831559
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)