Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 Công ty TNHH Một thành viên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khu vực Thới Lợi, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại (0710)2221219
Fax (0710)2221216
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)