Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 140-142 Lê Lợi, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại 02363822110
Fax 02363826062
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)