Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 02353890955; 02353890929
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)