Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa Thành phố Cao Bằng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tổ 4 Phường Sông Bằng, Thành Phố Cao Bằng
Điện thoại 02063852200
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)