Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Quản lý công trình thủy lợi
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại (08)049094
Fax (08)049094
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)