Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bưu điện tỉnh Hà Nam
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 114, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ lý, Tỉnh Hà nam
Điện thoại 03513826999
Fax 03513851960
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)