Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế và xây dựng Bảo Minh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ xóm 8, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0915383585
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)