Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Đức Cơ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Quang trung - Thị trấn chư ty - huyện Đức Cơ- tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0962522879
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)