Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường chính trị tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ dân phố 9 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02153827903
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)