Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA nông nghiệp Long Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA nông nghiệp Long Giang, số 34 Võ Văn Tần, phường 2, Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại 0723829232
Fax 0723825052
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)