Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng Khu dân cư, dịch vụ, làng nghề rượu Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 0904785196
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)