Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Trọng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 609, Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại 02633677177
Fax 02633844132
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)