Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Quốc lộ 55, Ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại 02543878111
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)