Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 393 Trưng Nữ Vương Phường Hòa Thuận Đông Quận Hải Châu TP Đà nẵng
Điện thoại 02366523296
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)