Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường Nguyễn Huệ, phường Nam Binh, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại 02293871893
Fax 02293871893
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)