Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Tân Triều
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Điện thoại 02435521425
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)