Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH PHƯƠNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Minh Phương - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ
Điện thoại 0903221963
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)