Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ đội Biên phòng Phú Yên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 05 Độc Lập, phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573823357
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)